Cho m gam tinh thể CuSO4 5H2O vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam tinh thể C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch KCl thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp và cường độ dòng điện không đổi, ở thời gian t giây thu được dung dịch Y đồng thời ở anot thu được 0,15 mol hỗn hợp khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng số mol khí thoát ra ở cả hai điện cực là 0,393 mol. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy khối lượng thanh không đổi so với trước phản ứng. Tính giá trị của m? A. 70,5 B. 71 C. 73 D. 73.5

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Cho em hỏi vì sao nO2=a+0.5b với ạ

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
Trong t giây đầu tiên, tại anot thu được Cl2 (a mol) và O2 (b mol) —> a + b = 0,15 (1) —> Số mol electron trao đổi trong t giây = 2a + 4b Ban đầu đặt nCuSO4 = x —> Trong t giây thì nCuSO4 bị đp = a + 2b —> nCuSO4 dư = x – a – 2b nO2 = b —> nH+ = 4b Khi nhúng Mg vào Y thì mMg pư = mCu bị Mg đẩy —> 24(x – a – 2b + 2b) = 64(x – a – 2b) (2) Sau 2t giây thì ne = 4a + 8b —> nH2 = 2a + 4b – x Khí trong 2t giây = Khí trong t giây đầu (0,15) + H2 + O2: —> 0,15 + (2a + 4b – x) + (a/2 + b) = 0,393 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,09 b = 0,06 x = 0,282 —> mCuSO4.5H2O = 70,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP