Hỗn hợp X gồm C3H6 C4H10 C2H2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C3H6, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là? A. 21,00. B. 22. C. 10. D. 21,5. Quang Duc trả lời 15.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y có phản ứng cộng Br2 —> H2 đã phản ứng hết Trong m gam X đặt a, b, c, d lần lượt là số mol của C3H6, C4H10, C2H2 và H2 —> Trong 0,5 mol X (để thuận tiện ta gọi là X’) số mol lần lượt là ka, kb, kc, kd mol n π(X) = a + 2c n π pư = nH2 = d nên: n π(Y) = a + 2c – d = nBr2 = 0,15 (1) Trong X’: nX’ = ka + kb + kc + kd = 0,5 nBr2 = ka + 2kc = 0,4 Trên chia dưới, triệt tiêu k và rút gọn được: a – 4b + 6c – 4d = 0 (2) ———————- (1).4 – (2) ta có: 3a + 4b + 2c = 0,6 —> nCO2 = 0,6 (Vế trái chính là nCO2) Ta có: mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -21,45 —> nH2O = 0,675 mol Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,9375 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP