Hiđro hóa hoàn toàn m gam một ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđro hóa hoàn toà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđro hóa hoàn toàn m gam một ancol đơn chức, mạch hở X cần 0,24 mol H2 (Ni, t°). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 10,752 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được a gam CO2. Giá trị của a là A. 17,60 B. 21,12 C. 13,2 D. 14,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2 —> Y nO2 đốt Y = nO2 đốt X + nO2 đốt H2 = 0,48 + 0,24/2 = 0,6 Y no, đơn chức mạch hở —> nCO2 = 0,6/1,5 = 0,4 —> a = 17,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP