Cho 4 48 lít khí CO2 đktc hấp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 lít khí CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 300 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là A. 27,6 B. 38,8 C. 30,0 D. 17,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,2 và nKOH = 0,6 —> Chất rắn gồm K2CO3 (0,2) và KOH dư (0,2) —> m rắn = 38,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP