Trộn 200 ml hỗn hợp dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 200 ml hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 200 ml hỗn hợp dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với 200 ml dung dịch NaOH aM được 400 ml dung dịch có pH=1. Giá trị của a là (bỏ qua sự điện li của nước trong dung dịch). A. 0,15 B. 0,20 C. 0,30 D. 0,10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = nH2SO4 = 0,02 —> nH+ = 0,06 nNaOH = 0,2a —> nOH- = 0,2a Sau khi pha trộn: pH = 1 —> [H+] = 0,1 —> nH+ = 0,04 —> 0,06 – 0,2a = 0,04 —> a = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP