Đốt cháy hoàn toàn 0 32 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,32 mol hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở A và B (MA > MB) thu được 5,76 gam nước. Biết rằng tỉ lệ nA : nB = 3 : 13. Tìm khối lượng hỗn hợp khí X? A. 14,56 B. 8,84 C. 9,76 D. 8,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = 0,06; nB = 0,26 và nH2O = 0,32 Số H = 2nH2O/nX = 2 —> Các chất trong X đều 2H —> A là C4H2 và B là C2H2 —> mX = 9,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP