Cho các phát biểu sau: a Tất cả...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Tất cả anđehit đều tham gia phản ứng tráng bạc (b) Tất cả axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc (c) Dung dịch phenol phản ứng với Br2 tạo kết tủa (d) Tất cả ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức Số phát biểu sai là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, HCOOH có tráng bạc. (c) Đúng (d) Sai, ancol có ít nhất 2 nhóm OH gắn với 2C liền kề mới có phản ứng này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP