Cho các thí nghiệm sau: 1 Đốt cháy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (1) Đốt cháy photpho trong lượng vừa đủ oxi (2) Đun nóng NaCl khan với axit sulfuric đặc nóng (3) Cho viên natri vào nước dư (4) Cho nhôm oxit vào bình dựng xút dư (5) Nhiệt phân muối amoni nirat Số thí nghiệm thu được chất khí sau phản ứng là A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) P + O2 —> P2O5 (rắn) (2) NaCl + H2SO4 đặc nóng —> NaHSO4 + HCl↑ (3) Na + H2O —> NaOH + H2↑ (4) Al2O3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O (5) NH4NO3 —> N2O↑ + H2O↑

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP