Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm các ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ no, mạch hở thuần chức không tác dụng được với H2 (Ni, t°). Đốt cháy 1 mol X với tỉ lệ các chất bất kì đều cần 2 mol O2, sản phẩm thu được có tổng khối lượng là a gam chỉ gồm H2O và CO2. Đem a gam H2O và CO2 này vào dung dịch nước vôi trong dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Nếu m = 100 gam thì a gần nhất với giá trị nào? A. 141. B. 142. C. 143. D. 144.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X no, mạch hở, không tác dụng với H2 nên có 2 trường hợp sau: TH1: X là axit hoặc este dạng CnH2n+2-2kO2k CnH2n+2-2kO2k + (1,5n + 0,5 – 1,5k)O2 —> nCO2 + (n + 1 – k)H2O —> nO2 = 1,5n + 0,5 – 1,5k = 2 —> n – k = 1 —> X gồm các chất C2H4O2 (k = 1, n = 2), CH2(COOH)2 (k = 2, n = 3), CH(COOH)3 (k = 3, n = 4), C(COOH)4 (k = 4, n = 5) Các chất đều có 4H —> nH2O = 2 và nCO2 = x Δm = 44x + 18.2 – 100x = -100 —> x = 17/7 —> mCO2 + mH2O = a = 142,857 TH2: X là ancol hoặc ete dạng CnH2n+2Ok CnH2n+2Ok + (1,5n + 0,5 – 0,5k)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> nO2 = 1,5n + 0,5 – 0,5k = 2 —> 3n – k = 3 Do n ≥ k nên vô nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP