Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Cu, Fe3O4 trong dung dịch chứa HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 127,58 gam muối (không chứa Fe2+) và 3,808 lít khí NO (đo ở đktc) thoát ra. Cho lượng vừa đủ 1,6 lít KOH 1M vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Lọc kết tủa Z nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 40,4 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với? (Giả sử không có phản ứng tạo phức với NH3 xảy ra). A. 19% B. 11% C. 25% D. 34%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO3- = nK+ = 1,6; nNO = 0,17 Y gồm có ion kim loại (a gam), NH4+ (b mol) và NO3- (1,6) —> a + 18b + 1,6.62 = 127,58 (1) nOH- trong kết tủa = 1,6 – b —> nO2- trong T = 0,8 – 0,5b mT = a + 16(0,8 – 0,5b) = 40,4 (2) (1)(2) —> a = 27,84 và b = 0,03 Bảo toàn N —> nHNO3 = 1,8 nH+ = 4nNO + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,41 —> %O = 0,41.16/(27,84 + 0,41.16) = 19,07%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP