Cho sơ đồ phản ứng: X + 2NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng: X + 2NaOH → 2Y + H2O và Y + HCl → Z + NaCl. Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử là C8H14O5. Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thì số mol H2 thu được là A. 1,5 B. 2,0 C. 1,0 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C8H14O5 + 2NaOH → 2Y + H2O —> Y là C4H7O3Na hay HO-C3H6-COONa X là HO-C3H6-COO-C3H6-COOH Z là HO-C3H6-COOH —> nH2 = nZ = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP