Hòa tan hết 14 88 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 14,88 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 14,88 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,41 mol HNO3 thu được dung dịch Y và 2,016 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 tỉ lệ mol tương ứng 5:13 (đktc, không còn sản phẩm khử nào khác). Cho Cu dư vào dung dịch Y thì thấy có khí NO duy nhất thoát ra. Khối lượng Cu đã tham gia phản ứng là: A. 7,68 B. 9,6 C. 9,28 D. 10,56

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z gồm NO (0,025) và NO2 (0,065) Y + Cu —> Khí NO nên Y chứa H+ và NO3- dư. Quy đổi X thành Fe (u) và O (v) —> mX = 56u + 16v = 14,88 Bảo toàn electron: 3u = 2v + 0,025.3 + 0,065.1 —> u = 0,2 và v = 0,23 nH+ = 0,4 + 0,41 = 4nNO tổng + 2nNO2 + 2nO —> nNO tổng = 0,055 —> nNO do Cu khử = 0,055 – 0,025 = 0,03 Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO (Cu khử) + nFe3+ —> nCu = 0,145 —> mCu = 9,28

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP