Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong không khí dư thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là A. 1,56 gam. B. 1,8 gam. C. 2,4 gam. D. 3,12 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,08 —> nHCl = 0,16 —> nCl- = 0,16 Bảo toàn điện tích —> nO2- = 0,08 —> m kim loại phần 2 = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 —> mX = 1,56.2 = 3,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP