Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X đư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tống số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 39,6 B. 26,4 C. 40,2 D. 21,8

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng C3H5(OH)3-x(OOC-CH3)x Số H = Số C + Số O —> 2x + 8 = (3 + 2x) + (3 + x) —> x = 2 Vậy X là (CH3COO)2C3H5-OH nNaOH = 0,3 —> nX = 0,15 —> mX = 26,4 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP