Hòa tan hết m gam hỗn hợp T...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp T gồm Al, Mg, MgO trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,19 mol HNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được 5,824 lít hỗn hợp khí X ở đktc gồm NO, H2 và N2 với tỉ lệ mol tương ứng là 10:13:3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho dung dich NaOH dư vào dung dịch Y thì thấy có 1,63 mol NOH tham gia phản ứng, đồng thời có 11,6 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là: A. 17,6 B. 16,4 C. 14,5 D. 18,16

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,26 —> nNO = 0,1; nH2 = 0,13, nN2 = 0,03 Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,03 nMg2+ = nMg(OH)2 = 0,2 nOH- = 4nAl3+ + 2nMg2+ + nNH4+ —> nAl3+ = 0,3 Y chứa Al3+ (0,3), Mg2+ (0,2), NH4+ (0,03), bảo toàn điện tích —> nCl- = 1,33 nH+ = 0,19 + 1,33 = 4nNO + 2nH2 + 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,1 T gồm Al (0,3), Mg (0,2), O (0,1) —> m = 14,5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP