Cho hỗn hợp X gồm 0 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol C4H2 (mạch hở) và 0,6 mol H2. Nếu nung X một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với hiđro bằng 16. Cho Y qua dung dịch brom dư thì số gam brom tối đa tham gia phản ứng là A. 64. B. 56. C. 80. D. 72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mY = mX = 11,2 MY = 32 —> nY = 0,35 nH2 phản ứng = nX – nY = 0,45 Bảo toàn liên kết pi: 4nC4H2 = nH2 phản ứng + nBr2 —> nBr2 = 0,35 —> mBr2 = 56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP