Cho dung dịnh Ba OH 2 đến dư...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịnh Ba(OH)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịnh Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch X gồm các ion: NH4+, SO42-, NO3- rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23,3 gam kết tủa và 6,72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Nồng độ kết tủa (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là: A. 1M và 1M. B. 2M và 2M. C. 1M và 2M. D. 2M và 1M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn S —> n(NH4)2SO4 = nBaSO4 = 0,1 —> CM (NH4)2SO4 = 1 Bảo toàn N: nNH3 = 0,3 = 2n(NH4)2SO4 + nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,1 —> CM = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP