Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 2M. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch Y và 5,6 lít H2 (đktc). Để kết tủa hoàn toàn các cation có trong Y cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. C. 0,3 lít. D. 0,4 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sau khi kết tủa hoàn toàn các cation có trong Y thì dung dịch thu được chỉ chứa Na+ và Cl-. Bảo toàn điện tích —> nCl- = nNa+ = 0,6 —> nHCl = 0,6 —> V = 0,3 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP