Dung dịch Y có chứa các ion: NH4+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch Y có chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch Y có chứa các ion: NH4+, NO3-, SO42-. Cho m gam dung dịch Y tác dung với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, đun nóng thu được 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dung dịch Y cho tác dụng với một lượng bột Cu dư và H2SO4 loãng dư sinh ra V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là. A. 1,49 B. 1,87 C. 2,24 D. 3,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nSO42- = nBaSO4 = 0,05 nNH4+ = nNH3 = 0,2 Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,1 Cu dư và H+ dư nên NO3- hết, bảo toàn N —> nNO = nNO3- = 0,1 —> V = 2,24 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP