Cho 24 4 gam hỗn hợp Na2CO3 K2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thì thu dược bao nhiêu gam muối clorua khan A. 2,66 gam B. 22,6 gam C. 26,6 gam D. 6,26 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBaCl2 = nBaCO3 = 0,2 Bảo toàn khối lượng: 24,4 + mBaCl2 = m muối clorua + 39,4 —> m muối clorua = 26,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP