Để hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để hoà tan hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 700ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Cho NaOH dư vào dung dịch X rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đối thì lượng chất rắn thu được là A. 8 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 32 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,7 và nH2 = 0,15 Bảo toàn H: nHCl = 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,2 —> nO = 0,2 nFe = (mX – mO)/56 = 0,3 —> nFe2O3 = 0,15 —> m rắn = 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP