Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm x ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy chất. Giá trị của x là: A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch sau phản ứng chứa Fe3+ (x), SO42- (2x + 0,045) và Cu2+ (0,045.2 = 0,09) Bảo toàn điện tích —> 3x + 0,09.2 = 2(2x + 0,045) —> x = 0,09

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP