Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là: A. 3,6 gam B. 17,6 gam C. 21,6 gam D. 29,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = nH2 = 0,1 Chất rắn sau khi nung là Fe2O3 (0,15 mol) Bảo toàn Fe —> 2nFe2O3 = nFe + 2nFe2O3 ban đầu —> nFe2O3 ban đầu = 0,1 —> a = 21,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP