Hòa tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 23...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của một kim loại hóa trị I và một muối cacbonat của kim loại hóa trị II trong dung dịch axit HCl dư thì tạo thành 4,48 lít khí ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu đc bao nhiêu gam muối khan?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,2. Muối cácbonat + 2HCl —> Muối clorua + CO2 + H2O Cách 1: Tăng giảm khối lượng Cứ tạo 1 mol CO2 thì m muối tăng = 71 – 60 = 11 ……….0,2……………………………..11.0,2 = 2,2 —> m muối clorua = 23,8 + 2,2 = 26 Cách 2: Bảo toàn khối lượng: nH2O = nCO2 = 0,2 và nHCl = 0,4 23,8 + 0,4.36,5 = m muối clorua + 0,2.44 + 0,2.18 —> m muối clorua = 26

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP