Hòa tan hỗn hợp X gồm 0 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư được dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Y. Giá trị của m là: A. 16,0 gam B. 30,4 gam C. 32,0 gam D. 48,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn Fe: 2nFe2O3 = nFe + 2nFe2O3 ban đầu —> nFe2O3 = 0,2 —> m = 32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP