Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeO vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn, m có giá trị là. A. 16 gam B. 32 gam C. 48 gam D. 52 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn Fe: 2nFe2O3 = 2nFe2O3 ban đầu + nFeO —> nFe2O3 = 0,2 —> m = 32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP