Để đốt cháy hoàn toàn 5 gam đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để đốt cháy hoàn toà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để đốt cháy hoàn toàn 5 gam đơn chất R cần vừa đủ 3,5 lít oxi ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định đơn chất R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2xR + yO2 —> 2RxOy nO2 = 0,15625 —> nR = 0,3125x/y —> MR = 5/nR = 16y/x —> y/x = 2 và R = 32 là nghiệm phù hợp. R là lưu huỳnh (S).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP