Dung dịch E chứa các ion Mg2+ SO42-...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch E chứa các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau. Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E là. A. 6,11 gam B. 3,055 gam C. 5,35 gam D. 9,165 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nMg2+ = nMg(OH)2 = 0,01 nNH4+ = nNH3 = 0,03 Phần 2: nSO42- = nBaSO4 = 0,02 Bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,01 —> m muối trong mỗi phần = 3,055 —> m muối trong E = 6,11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP