Cho hỗn hợp gồm 0 15 mol CuFeS2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 0,15...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 và 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với HNO3 dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí NO và NO2. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào X thu được m gam kết tủa. Mặt khác nếu thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa rồi đem nung ngoài không khí đến khối lượng ko đổi thu đc a gam chất rắn. Giá trị m và a là A. 111,84 gam và 157,44 gam. B. 111,84 gam và 167,44 gam. C. 112,84 gam và 157,44 gam. D. 112,84 gam và 167,44 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Bảo toàn S —> nBaSO4 = 0,15.2 + 0,09.2 = 0,48 —> m = mBaSO4 = 111,84 Bảo toàn Fe —> nFe2O3 = (0,15 + 0,09)/2 = 0,12 Bảo toàn Cu —> nCuO = 0,15 + 0,09.2 = 0,33 —> a = mBaSO4 + mFe2O3 + mCuO = 157,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP