Cho sơ đồ chuyển hóa và các phát...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ chuyển hóa và các phát biểu dưới đây: C3H6 + Br2 → A (+dd NaOH) → B (+O2, Cu) → D (+dd AgNO3/NH3) → E (+HCl) → F (+CH3OH, xt, nhiệt độ) → G (Đa chức). (1) C3H6 có CTCT là CH2=CH-CH3 (2) C3H6 có CTCT là xiclopropan (3) B là ancol hai chức (4) D là hợp chất tạp chức (5) F là hợp chất tạp chức (6) G có CTCT là CH3OOC-CH2-COOCH3 Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
G đa chức nên D đa chức —> B là ancol đa chức cùng bậc. C3H6 là xiclopropan A là Br-CH2-CH2-CH2-Br B là HO-CH2-CH2-CH2-OH D là OHC-CH2-CHO E là NH4OOC-CH2-COONH4 F là HOOC-CH2-COOH G là CH3-OOC-CH2-COO-CH3 Các phát biểu đúng: (2)(3)(6)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP