Dẫn V lít hỗn hợp X đktc gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn V lít hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn V lít hỗn hợp X (đktc) gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và hiđro qua Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,25 mol hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 23. Hiđro hóa hoàn toàn lượng Y trên cần vừa đủ 0,9 gam H2. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng nước Br2 dư, khối lượng Br2 phản ứng tối đa là A. 56 gam. B. 60 gam. C. 48 gam. D. 96 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y có khả năng cộng H2 nên Y không chứa H2 —> Y chỉ gồm các hiđrocacbon (tổng 0,25 mol) Y có dạng CnH2n+2-2k —> nH2 = 0,25k = 0,45 —> k = 1,8 MY = 14n + 2 – 2k = 23.2 —> n = 3,4 —> Y là C3,4H5,2 X gồm C3,4H4 (0,25) và H2 C3,4H4 + 0,6H2 —> C3,4H5,2 0,25…………0,15 —> nX = 0,25 + 0,15 = 0,4 Độ không no của X = (2n + 2 – 4)/2 = 2,4 —> nBr2 = 0,25.2,4 = 0,6 Tỉ lệ: 0,4 mol X phản ứng hết với 0,6 mol Br2 —> 0,25 mol X phản ứng hết với 0,25.0,6/0,4 = 0,375 mol Br2 —> mBr2 = 60

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP