Khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 20 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp các oxit Fe2O3, CuO, Fe bằng khí CO thu được 15,2 gam chất rắn và khí CO2. Tìm thể tích khí CO2 (đktc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCO = x Bảo toàn khối lượng: 20 + 28x = 15,2 + 44x —> x = 0,3 —> V = 6,72 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP