Bản chất liên kết hóa học của NaH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Bản chất liên kết hó...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Bản chất liên kết hóa học của NaH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaH có liên kết ion giữa Na+ và H-.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP