Cho hai nguyên tố X Y có tổng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hai nguyên tố X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hai nguyên tố X, Y có tổng số hạt p,n,e lần lượt là 16 và 58. Số nơ tron trong nhân và số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố khác nhau không quá 1 đơn vị Xác định kí hiệu nguyên tố X, Y

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nguyên tố X: 2Z + N = 16 N = Z hoặc N = Z + 1 —> Z = 5 và N = 6 —> A = 11 Ký hiệu: 5B11 Nguyên tố Y: 2Z + N = 58 N = Z hoặc N = Z + 1 —> Z = 19 và N = 20 —> A = 39 Ký hiệu: 19K39

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP