Tổng số hạt nguyên tử của nguyên tố...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tổng số hạt nguyê...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tổng số hạt nguyên tử của nguyên tố R là 115. Số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt. a) Tìm số hạt mỗi loại và tính số khối b) Lập tỉ lệ hạt nơ tron và proton trong nhân. Nhận xét

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số proton = Số electron = Z và Số nơtron = N Tổng hạt = 2Z + N = 115 (1) Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 —> 2Z – N = 25 (2) (1)(2) —> Z = 35 và N = 45 Vậy R có 35 proton, 35 electron và 45 nơtron. Tỉ lệ số hạt nơtron / số hạt proton = N/Z = 45/35 = 1,29 Nhận xét: Số nơtron nhiều hơn số proton.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP