E là hợp chất chỉ chứa một loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là hợp chất chỉ ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chức, tạo bởi axit cacboxylic X đơn chức, mạch hở, không no (có một nối đôi C=C) và ancol Y ba chức, no, mạch hở. Biết %O trong E theo khối lượng là 37,8%. Số CTCT có thể có của E là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E có dạng (RCOO)3R’ ME = 3R + R’ + 132 = 16.6/37,8% —> 3R + R’ = 122 Do R ≥ 27 và R’ ≥ 41 nên R = 27 và R’ = 41 là nghiệm duy nhất. E là (CH2=CH-COO)3C3H5 —> E chỉ có 1 cấu tạo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP