X Y MX &lt MY là hai axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y (MX < MY) là...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y (MX < MY) là hai axit hữu cơ đều no, mạch hở và không phân nhánh; Z là este thuần chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 10,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 6,608 lít O2 (đktc), thu được 5,04 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 10,12 gam E với 390 ml dung dịch NaOH 0,5M (lấy dư 50% so với phản ứng), cô cạn dung dịch thu được phần hơi chứa ancol T và hỗn hợp rắn F. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 4,45 gam, đồng thời thoát ra 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong F.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T có dạng T(OH)t nH2 = 0,075 —> nT = 0,15/t —> m tăng = (T + 16t).0,15/t = 4,45 —> T = 41t/3 —> t = 3 và T = 41: C3H5(OH)3 (0,05 mol) nNaOH = 0,195 —> nNaOH phản ứng = 0,13 Các axit không nhánh nên tối đa 2 chức. Quy đổi E thành: HCOOH: u (COOH)2: v C3H5(OH)3: 0,05 CH2: a H2O: b mE = 46u + 90v + 14a + 18b + 0,05.92 = 10,12 nNaOH phản ứng = u + 2v = 0,13 nH2O = u + v + a + b + 0,05.4 = 0,28 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = u + 2v + a + 0,05.3 = 0,33 —> u = 0,05; v = 0,04; a = 0,05; b = -0,06 Dễ thấy u = a nên X là CH3COOH, Y là (COOH)2 F gồm CH3COONa (0,05), (COONa)2 (0,04) và NaOH dư (0,065) —> %CH3COONa = 34,00%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP