Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hình vẽ bên mô tả th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X: Nhận xét nào sau đây sai? A. Đá bọt giúp chất lỏng sôi ổn định và không gây vỡ ống nghiệm. B. Bông tẩm NaOH đặc có tác dụng hấp thụ khí CO2, SO2 sinh ra trong quá trình thí nghiệm. C. Khí X là etilen. D. Để thu được khí X ta phải đun hỗn hợp chất lỏng tới nhiệt độ khoảng 140°C.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A. Đúng, đá bọt tạo mầm sôi làm chất lỏng sôi ổn định. B. Đúng, H2SO4 đặc là chất oxi hóa mạnh nên sẽ oxi hóa một phần chất hữu cơ thành CO2 và bản thân nó bị khử xuống SO2. Bông tẩm NaOH để ngăn 2 sản phẩm phụ này thoát ra làm ảnh hưởng đến thí nghiệm. C. Đúng: C2H5OH —> C2H4 + H2O D. Sai, phản ứng tạo anken xảy ra ở nhiệt độ 170°C.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP