X là este no đơn chức Y là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este no, đơn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2(đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là. A. 0,9 B. 1,2 C. 1,0 D. 1,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,45; nH2O = 0,36 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,42 Bảo toàn O —> nX + nY = 0,15 nY = nCO2 – nH2O = 0,06 —> nX = 0,09 Đặt n, m là số C tương ứng của X và Y —> nCO2 = 0,09n + 0,06m = 0,42 —> 3n + 2m = 14 Do n ≥ 2 và m ≥ 4 nên n = 2 và m = 4 là nghiệm duy nhất. E gồm HCOOCH3 (0,09) và CH2=CH-COOCH3 (0,06) mHCOONa = a = 6,12 mCH2=CH-COONa = b = 5,64 —> a : b = 1,085

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP