Cho dãy các chất: CH4 Al4C3 CaC2 C2H5OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: CH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: CH4, Al4C3, CaC2, C2H5OH, C2H2. Số chất trong dãy có thể điều chế C2H4 bằng một phản ứng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Có 2 chất tạo ra C2H4 bằng 1 phản ứng: C2H5OH —> C2H4 + H2O (H2SO4 đặc, 170°C) C2H2 + H2 —> C2H4 (Pd/PbCO3, t°C)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP