Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrocacbon X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2,2-đimetylbutan. X là A. 3,3-đimetylbut-1-in. B. 3,3-đimetylpent-1-in. C. 2,2-đimetylbut-3-in D. 2,2-đimetylbut-2-in.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + AgNO3/NH3 —> Kết tủa vàng nên X có nối 3 đầu mạch. X + H2 —> (CH3)3C-CH2-CH3 nên X là: (CH3)3C-C≡CH (3,3-đimetylbut-1-in).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP