Cho sơ đồ chuyển hóa: Trong số các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ chuyển hóa: Trong số các chất sau: (a) (CH3)2CHCHO, (b) CH2=C(CH3)CH2OH, (c) CH3CH(CH3)COOH, (d) CH2=C(CH3)CHO. Các chất thỏa mãn X là: A. (a), (c), (d). B. (a), (b), (d). C. (a), (b), (c). D. (b), (c), (d).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2 → CH3-CH(CH3)-CH2-OH nên X là ancol không no hoặc anđehit —> Các chất (a)(b)(d) thỏa mãn:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP