Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy chuyển hóa s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy chuyển hóa sau: Tên gọi của X và Z lần lượt là A. etan và etanal. B. etilen và ancol etylic. C. axetilen và etylen glicol. D. axetilen và ancol etylic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CaC2 + H2O —> Ca(OH)2 + C2H2 (X) C2H2 + H2 —> C2H4 (Y) C2H4 + H2O —> C2H5OH (Z) —> X và Z là axetilen và ancol etylic.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP