Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en nhiệt độ xúc tác thích...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrat hóa 2-metylbu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là A. 2-metylbutan-2-ol. B. 3-metylbutan-2-ol. C. 3-metylbutan-1-ol. D. 2-metylbutan-3-ol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2-metylbut-2-en là (CH3)2C=CH-CH3 khi cộng H2O theo quy tắc cộng Maccopnhicop thì nhóm OH sẽ gắn vào C bậc cao: (CH3)2C=CH-CH3 + HOH —> (CH3)2COH-CH2-CH3 —> Ancol là 2-metylbutan-2-ol.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP