Hỗn hợp X gồm H2 và một anken...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm H2 và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm H2 và một anken (chất khí ở điều kiện thường) có số mol bằng nhau. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 11,6. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là A. 75,0%. B. 25,0%. C. 62,5%. D. 37,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do anken là chất khí điều kiện thường nên tối đa có 4C. MY = 46,4 —> Y phải chứa C4H10 —> Tự chọn X gồm C4H8 (1 mol) và H2 (1 mol) C4H8 + H2 —> C4H10 x…………x…………..x —> nY = nX – nH2 phản ứng = 2 – x mY = mX ⇔ 46,4(2 – x) = 56.1 + 2.1 —> x = 0,75 —> H = x/1 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP