Đun nóng 0 25 mol hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,25 mol hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,25 mol hỗn hợp A gồm 3 peptit mạch hở gồm peptit X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) (170 < MX < MY < MZ) cần dùng 1,7 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp B gồm muối của Gly, Valin, Alanin. Đốt cháy 0,25 mol A thu được 2,3(4x + 2y + 6z) mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 2y mol Y hay z mol Z đều thu được hiệu số mol CO2 và H2O như nhau. Biết tổng số liên kết peptit trong A là 7, X không chứa Val thì số nguyên tử H của X là: A. 25. B. 13. C. 15. D. 19.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP