Có bao nhiêu anken là đồng phân cấu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có bao nhiêu anken l...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có bao nhiêu anken là đồng phân cấu tạo của nhau khi cộng hiđro đều tạo thành 2-metylbutan? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2-metylbutan là CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 Các anken + H2 tạo ra ankan trên phải có khung C giống như vậy: CH2=C(CH3)-CH2-CH3 CH3-C(CH3)=CH-CH3 CH3-CH(CH3)-CH=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP