Điện phân với điện cực trơ dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân với điện c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân với điện cực trơ dung dịch hỗn hợp chứa 0,3 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2, 0,2 mol HCl đến khi khí bắt đầu thoát ra ở catot thì ngắt dòng điện. Để yên bình điện phân rồi thêm dung dịch AgNO3 dư vào, sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn thấy có a mol AgNO3 tham gia phản ứng. Giá trị của a là: A. 1,10 B. 1,05 C. 1,15 D. 0,95 bach khoa trả lời 11.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ Cu2+ + 2e —> Cu Khí H2 sẽ thoát ra khi catot vừa điện phân hết Cu2+ —> Dung dịch sau điện phân chứa Fe2+ (0,3), H+ (0,2), bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,8 —> nAgCl = 0,8 nNO = nH+/4 = 0,05 Bảo toàn electron: 2nCu + nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0,35 —> nAgNO3 = nAgCl + nAg = 1,15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP