Đốt cháy hoàn toàn m gam ankin X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam ankin X, thu được m gam nước. Mặt khác X có khả năng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của X là A. CH≡CH. B. CH3-C≡CH. C. CH3-CH2-C≡CH. D. CH3-C≡C-CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn X là CnH2n-2 (1 mol) —> nH2O = n – 1 mX = mH2o —> 14n – 2 = 18(n – 1) —> n = 4 X tạo kết tủa với AgNO3/NH3 nên X có nối 3 đầu mạch: CH3-CH2-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP