Chất X có công thức phân tử C9H8O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức phân tử C9H8O2 (chứa vòng benzen). X tác dụng với nước brom, thu được chất Y có công thức phân tử C9H8O2Br2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được muối Z có công thức phân tử là C9H7O2Na. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C9H8O2 + Br2 —> C9H8O2Br2 —> X có 1 nối đôi C=C ở nhánh. C9H8O2 + NaHCO3 —> C9H7O2Na —> X có 1 chức COOH. Cấu tạo của X (5 cấu tạo) C6H5-CH=CH-COOH C6H5-C(=CH2)-COOH CH2=CH-C6H4-COOH (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP